miercuri, noiembrie 18, 2009

Primul om în stat

Blogul ăsta e din cauză că m-am enervat când am văzut cum nişte oameni cu pretenţii spuneau că primul om în stat, preşedintele cică, face şi drege pentru bine poporului. Şi m-a luat cu nervii capului pentru că eu ştiu încă din şcoala generală, de la orele de Cultură Civică (da, îmi amintesc ce mi se preda în şcoala generală) că rolul preşedintelui în ţara noastră e cu totul altul. Motiv pentru care am căutat Constituţia şi am şi găsit-o şi am dat copy/paste la ce mă interesa.
Iar un alt motiv, la fel de bine întemeiat, mi-a fost dat de o discuţie avută zilele trecute cu Alin despre "realizările" din timpul mandatului lui Traian Băsescu şi despre cum şi-a însuşit adoptarea şi aplicarea cotei unice de impozitare (care făcea parte din platforma electorală a PNL în 2004), şi am ajuns la concluzia că rolul Preşedintelui nu este foarte cunoscut în rândul majorităţii. Pentru că, spre deosebire de părerea majorităţii, preşedintele NU este primul om în stat şi nu are puteri decizionale în aşa măsură încât să susţină că datorită lui s-a adoptat legea privind cota unică de impozitare.
În plus, puterile lui sunt limitate la a da decoraţii şi graţieri individuale, după cum se poate observa şi din articolele preluate din Constituţia României aşa cum găsit-o pe net la adresa indicată mai sus.
Aşadar...
CAPITOLUL II Preşedintele României
Rolul Preşedintelui ARTICOLUL 80 (1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.
(2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.
Alegerea Preşedintelui ARTICOLUL 81 (1) Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
(2) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscrişi în listele electorale.
Incompatibilităţi şi imunităţi ARTICOLUL 84 (1) În timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid şi nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată.
(2) Preşedintele României se bucură de imunitate. Prevederile articolului 72 alineatul (1) se aplică în mod corespunzător.
Numirea Guvernului ARTICOLUL 85 (1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.
(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.
(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.
Consultarea Guvernului ARTICOLUL 86 Preşedintele României poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente şi de importanţă deosebită.
Participarea la şedinţele Guvernului ARTICOLUL 87 (1) Preşedintele României poate lua parte la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice şi, la cererea primului-ministru, în alte situaţii.
(2) Preşedintele României prezidează şedinţele Guvernului la care participă.
Mesaje ARTICOLUL 88 Preşedintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale naţiunii.
Dizolvarea Parlamentului ARTICOLUL 89 (1) După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.
(2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.
(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.
Atribuţii în domeniul politicii externe ARTICOLUL 91 (1) Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României, negociate de Guvern, şi le supune spre ratificare Parlamentului, într-un termen rezonabil. Celelalte tratate şi acorduri internaţionale se încheie, se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii stabilite prin lege.
(2) Preşedintele, la propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.
(3) Reprezentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele României.
Atribuţii în domeniul apărării ARTICOLUL 92 (1) Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
(2) El poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau totală a forţelor armate. Numai în cazuri excepţionale, hotărârea Preşedintelui se supune ulterior aprobării Parlamentului, în cel mult 5 zile de la adoptare.
(3) În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, Preşedintele României ia măsuri pentru respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoştinţă Parlamentului, printr-un mesaj. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii.
(4) În caz de mobilizare sau de război Parlamentul îşi continuă activitatea pe toată durata acestor stări, iar dacă nu se află în sesiune, se convoacă de drept în 24 de ore de la declararea lor.
Măsuri excepţionale ARTICOLUL 93 (1) Preşedintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă în întreaga ţară ori în unele unităţi administrativ-teritoriale şi solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia.
(2) Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în cel mult 48 de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă şi funcţionează pe toată durata acestora.
Alte atribuţii ARTICOLUL 94 Preşedintele României îndeplineşte şi următoarele atribuţii: a) conferă decoraţii şi titluri de onoare; b) acordă gradele de mareşal, de general şi de amiral; c) numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege; d) acordă graţierea individuală.

2 comentarii:

 1. fain..sincer habar nu aveam chestiile astea. Nu m-a interesat niciodată politica şi nici acum nu mă omor cu ea. Nu e frumos, ar zice unii, dar mie nu îmi pasă.
  Am aflat acum că (articolul 86) preşedintele nu face parte din nici un partid...şi totuşi de ce apare pe afişe şi partidul? .. nu vreau răspuns, aceste probleme mă depăşesc. CE? nu sunt un bun cetăţean fiindcă nu îmi pasă de politică şi fiindcă nu am citit constituţia? Extraordinar! nu voi mai putea dormi la noapte... :))
  (era monolog ..scuze dacă v-am plictisit)
  de la mine,
  numa' bine

  RăspundețiȘtergere
 2. :)) Să ştii câte ceva despre separarea puterilor în stat ţine mai puţin de politică, aş zice eu.
  Ideea e, Radu, că şi postul ăsta era un fel de monolog pentru că cei cărora le erau destinate rândurile de mai sus nu le vor citi, dar m-am enervat când am văzut cum pot unii să îndruge verzi şi uscate fără să aibă habar cum stau, de fapt, lucrurile.

  RăspundețiȘtergere

Nu-mi plac comentariile anonime. Dacă tot ai o părere, te rog să ţi-o asumi.